Chương trình thẻ VIP

Tất cả khách hàng của HEAD Honda Hóa đều sẽ được cấp thẻ VIP miễn phí.

Điều kiện nhận ưu đãi cùng thẻ VIP:

Các đặc quyền và ưu đãi: